Palivové dřevo Chrudim
 

Přeskočit na navigaci

Palivové dřevo Chrudim

Firma Palivové dřevo – Chrudim se zabývá především zpracováním, dopravou a prodejem palivového dřeva (štípané a neštípané palivové dřevo).

 

Palivové dřevo dovážíme koncovým zákazníkům v našem regionu Železných hor již více jak deset let. Mezi naše nejčastější odběratelé palivového dřeva patří zákazníci z Pardubicka a to z Chrudimi, Sobětuch, Pardubic, Medlešic, Slatiňan, Rabštejnské Lhoty, Trpíšova, Lukavice, Chrasti, Zaječic, Orle, Bylan, Markovic, Třibřich, Nasavrk, Ochoze, Křižanovic, Pohledu či Zbyhněvic.

Dále dovážíme palivové dřevo zákazníkům ze Sečska a to přímo do Seče, Kraskova, Vápenného Podola, Práchovic, Ústupek, Hoješína, Leškovy Hůrky, Klokočova, Počátek, Žďárce u Seče nebo Lichnice. Palivové dřevo též zavážíme zákazníkům do podhůří Železných hor a to do západní a severozápadní části např. do Běstviny, Třemošnice, Ronova nad Doubravou, Podhořan, Žlebů, Kněžic, Heřmanic, Vilémova, Pařížova, Moravan, Mladotic, Golčova Jeníkova, Žlebských Chválovic, Heřmanova Městce, Kostelce u Heřmanova Městce, Načešic, Stojic, Stolan, Morašic, Úherčic či Janovic.

Kromě těchto tradičních lokalit jsme samozřejmě připraveni dovézt palivové dřevo naším zákazníkům prakticky kamkoliv dle jejich přání.

Výhody palivového dřeva jako zdroje energie jsou všeobecně známé, přesto neuškodí, když si některé z nich vyjmenujeme a přiblížíme:

 • Hlavním kritériem při možnosti volby zdroje tepelné energie je především jeho cena. V současné době při neustálém růstu cen elektřiny a plynu prožívá topení palivovým dřevem renesanci. V následujícím odkazu jsou uvedené statistiky, dle kterých lze jednoduše zjistit, jaký druh paliva je v současnosti nejlevnější a při zadání typu spalovacího zařízení také orientační náklady na vytápění v Kč/rok.
 • Palivové dřevo jako obnovitelný zdroj – našimi dodavateli surového dřeva na výrobu palivového dřeva jsou výhradně vlastníci lesa hospodařících dle platných Lesních hospodářských plánů, nebo Lesních hospodářských osnov.
  Toto jsou zákonem dané nástroje, které vytváří předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese. Velmi zjednodušeně lze říci, že plocha, na které probíhala těžba a vznikla zde holina je v zákonem dané době znovu zalesněna a nový porost, který takto vznikne je řádně vychováván.
 • Alternativní zdroj tepla – i v současné době, kdy je k dispozici celá řada zdrojů tepla je palivové dřevo stále oblíbený druh paliva. Pokud pomineme zmíněnou ekonomickou stránku věci, tedy prostý přepočet výhřevnosti (kWh/kg) na Kč k ostatním palivům, tak dalším nezanedbatelným faktem je, že mnoho lidí vyhledává palivové dřevo za účelem „společně strávených chvil v kruhu rodinném u ohně hořícího v krbu“.

Prodej palivového dřeva

Pro uspokojení potřeb našich zákazníků nabízíme palivové dřevo, které lze rozdělit na palivové dřevo listnaté a palivové dřevo jehličnaté.

Palivové dřevo listnaté tvrdé

 • buk
 • dub
 • bříza

Palivové dřevo jehličnaté měkké

 • smrk
 • borovice
 • modřín

Naší hlavní lokalitou je oblast Vysočina a Pardubický kraj.